Широко отворени очи

Аз просто обичам да виждам твоя начин да изразяваш себе си.

Заради това гледам към теб. Защото не искам да пропусна нищо.

Нали ме попита защо не спя нощем?

Будна съм, защото не искам да изпусна нито един миг от времето ни заедно.

Published by Ts0804

Don't be dramatic. It's unhealthy. Be brave. It's powerful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: