Позитивен вайб: високо, високо, високо…

Първо – Да се огледаме в нашите родители, баби, дядовци, майки, бащи. Да разчетем зад техните усмивки какво стои. Как тяхната позитивност е устояла на трудните времена, првз които са минали. Те вече са минавали дълги години преди нас по нашите пътища.

Второ – Да се огледаме в нашите връстници. Да открием най – чистите и истински приятелства и да ги създаваме всеки ден по – силни. Да обменяме с тях опит, идеи, усмивки, прегръдки, целувки.

Трето – Да не спираме да се изграждаме всеки ден и да се обичаме. Да направим нещата, които ни извисяват духовно и ни водят към дълбините.

“Рано или късно животът прави от всички нас философи.”

Морис Разлинг

“Мислим, че имаме нужда от информация и знания. Не. Имаме нужда от мъдрост. Има разлика. Информацията е бъркотия. Мъдростта разплита тази бъркотия, намира смисъла на фактите и най – важното, подсказва ни как най – добре да ги използваме.”

От книгата “География на Мъдростта” на Ерик Уайнър

Published by Ts0804

Don't be dramatic. It's unhealthy. Be brave. It's powerful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: